MİNİATÜRK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Sarayı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Sarayı, 1953 yılında bir ulusal yarışma sonucu birincilik alan mimar Nevzat Erol'un projesine göre yapılmıştır. Belediye Sarayı, abartılı olmayan mimarisi ile, inşa edildiği tarihi çevreyle doğrudan ilişki kurmayan, ancak onu geriye de itmeyen modernist bir uygulamadır. Bu yönüyle, belediye sarayı binası Türkiye mimarlığının gelişim sürecinde önemli bir dönüşümün işareti sayılmaktadır.

Belediye Sarayı 2002 yılında onarıma alınmıştır.

Eser Sponsoru: Kültür A.Ş.