MİNİATÜRK

İstanbul Büyükşehir Belediye Sarayı

İstanbul Büyükşehir Belediye Sarayı, abartılı olmayan mimarisi ile inşa edildiği tarihi çevreyle doğrudan ilişki kurmayan, ancak onu geriye de itmeyen modernist bir uygulamadır. Bu yönüyle Belediye Sarayı binası, Türkiye mimarlığının gelişim sürecinde önemli bir dönüşümün işareti sayılmaktadır.