MİNİATÜRK

İstanbul Erkek Lisesi

Bina, ünlü Fransız kökenli mimar Alexandre Vallaury tarafından 1897 yılında Duyun-u Umumiye İdaresi (Kamu Borçları Yönetimi) Merkez Binası olarak yapılmıştır.

Vallaury’nin taş eseri olan yapı Beaux-Arts mimari tasarım prensiplerinin Osmanlı mimarisine uygulanmasıyla ortaya çıkmıştır. Mimar yapıtına klasik anlamda simetrik bir vurgu yapmış bunu da şaşırtıcı bir buluşla, Osmanlı mimarlığının kimi biçimsel motiflerini ana giriş gibi anıtsal boyutlara ulaştırarak denenmiştir.

Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra bina işlevini yitirmiştir.

1912 yılından Kurtuluş Savaşı’nın sonuna kadar İstanbul Sultanisi / İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin milli mücadeleye katkılarını bilen, hatta izci grubuna “Sakarya’nın çocukları” diye hitap ederek okulu onurlandıran Atatürk’ün, İstanbul Lisesi ve öğrencilerine ayrı bir önem verdiği bilinmektedir. Atatürk, bu çok güvendiği okulun öğrencilerine, bu yapının inşa ediliş nedenini, Türk gençliğine Milli Egemenlik bilincinin daha kuvvetli bir şekilde verilmesi olarak açıklamıştır. Bu amaç doğrultusunda 1933 yılında binanın İstanbul Erkek Lisesi’ne tahsisini sağlamıştır.