MİNİATÜRK

İTÜ Taşkışla Kampüsü

İngiliz mimar Williams James Smith ve yardımcısı Osmanlı tebasından kalfa İstefan tarafından 1846 ile 1852 arasında, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Askeri Tıbbiye) için hastane olarak yapıldı. 1943-1950 arasında büyük bir onarımdan geçirilip yeniden düzenlenen yapıya, 1950 yılında İTÜ Rektörlüğü ile Mimarlık ve İnşaat Fakülteleri yerleştirildi. 1983 yılında 1. derece tarihi eser olarak koruma altına alındı.