MİNİATÜRK

Aya İrini Kilisesi

537 yılında Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından Ayasofya ile birlikte yaptırılmıştır. Rum-Ortodoks kilisesidir. İstanbul’un fethinden sonra Topkapı Sarayı’nı çevreleyen surların içinde kalan kilise, hiçbir zaman camiye çevrilmemiştir.