MİNİATÜRK

Büyük Postane

Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın öncüsü sayılan yapı, yurtdışında mimarlık eğitimi gören ilk Türk mimar Vedat Tek’in eseridir. 1909 yılında hizmete açılan binanın planında, iki yanındaki iki kulede biri alaturka diğeri alafranga iki saat olmasına karşın, saatlerin yerine önce II. Abdülhamid sonra Sultan Reşad’ın tuğralarına yer verilmiştir.