MİNİATÜRK

Dolmabahçe Saat Kulesi

Dolmabahçe Sarayı’nın Hazine-i Hassa Kapısı ile Dolmabahçe Camii arasındadır. 1890-1894 yılları arasında inşa edilen eser, 1895 yılında açılmıştır. Üzerindeki saatlerin Fransa’dan getirtildiği eserde Barok, Neoklasik ve Ampir üslup öğeleri bir arada kullanılmıştır.