MİNİATÜRK

Dolmabahçe Saat Kulesi

Dolmabahçe Sarayı’nın Hazine-i Hassa Kapısı ile Dolmabahçe Camii arasındadır. 1890-94 yılları arasında inşa edilen eser 1895 yılında açılmıştır.

Mimarının Sarkis Balyan olduğuna dair bilgiler ağırlıktadır. Üzerindeki saatlerin Fransa’dan getirtildiği eserde barok, neoklasik ve ampir üslup öğeleri bir arada kullanılmıştır.

27 metre yüksekliğindeki kesme taştan kule, kare bir taban üzerinde dört katlıdır.