MİNİATÜRK

Eyüp Sultan Camii

Hz. Muhammet’in sancaktarı Ebu Eyyup El-Ensari’nin İstanbul kuşatması sırasında şehit düştüğü yere, İstanbul’un fatihi Sultan 2. Mehmet tarafından yapılmıştır.

Eyüp Sultan adına inşa edilen cami, aynı zamanda İstanbul’un ilk camisi olma özelliğini taşır. Zamanla harap hale gelince, minareler korunarak cami yıktırılmış, Sultan 3. Selim tarafından yeniden yaptırılmıştır. Günümüze ulaşan da, barok üslubunda yaptırılan bu camidir.

Tahta çıkan Osmanlı şahzadelerinin kılıç kuşanma törenleri burada yapılmıştır.

Eyüp Sultan Camii, manevi kimliğin simgeleri sayılan türbeleri ve tekkeleriyle birlikte kutsal bir ziyaretgah yeri işlevi görmektedir.