MİNİATÜRK

Galatasaray Lisesi

Galatasaray Lisesi ilk kez 1481 yılında, Osmanlı İmparatorluğu’na devlet görevlisi yetiştirmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Galatasaray, 1868 yılında büyük bir reform geçirmiş, “Galatasaray Mekteb-i Sultanisi” adını almış; Cumhuriyetle birlikte de rol ve başarılarını sürdürmüştür.