MİNİATÜRK

III. Ahmet Çeşmesi

1728 yılına ait çeşme, Sultan Ahmet Meydanı'ndadır. Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından Padişah 3. Ahmet adına yaptırılmıştır. Mimarı Mehmed Ağa'dır.

Mermer ve taşları Marmara Adası'ndan getirilmiştir.

Lale Devri eserlerinden olan çeşme, barok üslubuyla klasik Osmanlı üslubunu birleştirmektedir. İstanbul'un en güzel ve en ünlü çeşmesi olan eser, işleme ve bezemelerinin zenginliğiyle dikkat çekmektedir. Üzerinde yer alan "Aç Besmeleyle, iç suyu, Han Ahmed'e eyle dua" dizesi, ebced hesabıyla çeşmenin yapıldığı Hicri 1141 tarihini göstermektedir.