MİNİATÜRK

III. Ahmed Çeşmesi

1728 yılına ait çeşme, Sultanahmet Meydanı’ndadır. Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından, Padişah III. Ahmed adına yaptırılmıştır. Mimarı Mehmed Ağa’dır. Lale Devri eserlerinden olan çeşme, Barok üslubuyla klasik Osmanlı üslubunu birleştirmektedir.