MİNİATÜRK

Kaymak Mustafa Paşa Camii

Çengelköy’de Kuleli Askeri Lisesinin yanında olan bu camii, Boğazın en güzel camilerindendir. 2. Mahmut devrinde 1720 yılında Nevşehir’li İbrahim Paşa ‘nın damadı Lale Devri’nde Kaptan-ı Derya’lık yapmış olan Kaymak Mustafa Paşa tarafından Çengelköy’de yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı olup kâgirdir. Ahşap çatılı yapıya son cemaat yeri ve hünkâr mahfeli sonradan (1837) eklenmiştir.