MİNİATÜRK

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı

Kasımpaşa’da Haliç kıyısında yer alan divanhanelerin ilki Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Bugüne dek aynı yerde yaptırılan beş divanhaneden dördü yıpranma ve çökme nedeniyle kullanılmaz hale gelerek yıkılmıştır. Günümüze uluşan bina, Sultan Abdülaziz döneminde yapımına karar verilen divanhanedir. 1867 yılında hizmete açılan binada padişahı ziyarete gelen elçiler ağırlanmıştır, Bahriye nazırları çalışmalarını hünkar dairesinde yürütmüşlerdir. Tarihte Şark Meselesinin konuşulduğu 1876 Tersane Konferansı ve Musul Meselesi de bu binada görüşülmüştür. Halen Kuzey Deniz Saha Komutanlığı olarak hizmet vermektedir.