MİNİATÜRK

Mimar Sinan Türbesi

Mimar Sinan'ın ölümünden kısa bir süre önce 1588 yılında yaptığı türbe Süleymaniye Camii'nin köşesindedir. Penceresinin üstünde Mustafa Sai Çelebi'nin büyük usta için yazdığı 15 mısralık hayat hikâyesi bulunmaktadır.

Türbe, 1933 yılında restore edilmiştir.