MİNİATÜRK

Molla Gurani Camii- (Vefa Kilise Camii)

Vefa’da Molla Şemseddin Camii Sokağındadır. Binanın ilk yapılışı mevcut parçalara ve temelinde bulunan damgalı tuğlara bakıldığında V inci yy.ın ortalarında inşa edildiği anlaşılmaktadır. Bugünkü yapının esası ise X-XI yy. a aittir. Bu binanın bugünkü durumu ile iki ayrı devirde yapıldığı açıktır. Orta Bizans döneminde çok kullanılmış olan kapalı haç planındadır. Orta mekânın üzerini etrafında yuvarlak kemerli pencerelerin bulunduğu yüksek kasnaklı bir kubbe örtmektedir. Haçın kolları’nın üzerleri beşik tonozdur. Etrafı dilimlere ayrılmış olan kubbenin diğer satıhlarında Tevrat peygamberleri tasvir edilmiştir. Bu kilise Fatih’in Şeyhülislamı Molla Gürani tarafından camiye çevrilmiş. 1833 de geçirdiği bir yangın sonrası 1848 de onarım yapılmıştır.