MİNİATÜRK

Pertevniyal Lisesi

1872 yılında Mahmudiye Rüştiyesi, Pertevniyal Valide Sultan tarafından Aksaray’da Valide Camii’nin yanında inşa ettirilmiştir. Pertevniyal Lisesi, 1998 yılı itibariyle Anadolu Lisesi olarak eğitime devam etmektedir.