MİNİATÜRK

Soğukçeşme Sokağı

Bâb-ı Hümâyûn’un sonunda, tarihi İstanbul evlerinin bulunduğu sokaktır. Topkapı Sarayı’nın duvarına yaslanmış cumbalı, kafesli, 2-3 katlı, 8-10 odalı ahşap evlerin oluşturduğu bu sokağın geçmişi 18. yüzyıla kadar gitmektedir. Adlarını çevrelerine dikilen çiçeklerden alan evler, Yaseminli Ev, Mor Salkımlı Ev, Hanımelili Ev gibi adlarla anılır.