MİNİATÜRK

Sultan I. Ahmed Türbesi

Sultan Ahmed Külliyesi’nin kuzeydoğu köşesinde, 1619 yılında inşa edilmiştir. Sultan I. Ahmed’in 1617’de ölümünden sonra Sultan I. Mustafa döneminde, 1617 yıllarında türbenin yapımına başlanmış, Sultan II. Osman (1618–1622) döneminde, 1619’da tamamlanmıştır. Türbe 16. yüzyıl türbelerinden ayrı bir mimari üslup göstermektedir. Bu yapıda iç koridorlu mekân düzeninden ve çift cidarlı kubbeden vazgeçilmiştir. Girişin karşısına bir çıkıntı yapılmıştır. Sultan I. Ahmed’in sandukasının hizasına rastlayan pencereler diğerlerinden daha büyük tutulmuş ve böylece farklı bir görünüm elde edilmiştir.