MİNİATÜRK

Sultan I. Ahmet Türbesi

Sultan I. Ahmet Türbesi, İstanbul Suriçi Sultanahmet Meydanı’nda bulunan Sultanahmet Külliyesi’nin kuzeydoğu köşesine 1619 yılında inşa edilmiştir. Sultan I. Ahmet’in 1617’de ölümünden sonra Sultan I. Mustafa döneminde 1617 yıllarında türbenin yapımına başlanmış, Sultan II. Osman (1618–1622) döneminde 1619’da tamamlanmıştır. Türbe 16. yüzyıl türbelerinden ayrı bir mimari üslup göstermektedir. Bu yapıda iç koridorlu mekân düzeninden ve çift cidarlı kubbeden vazgeçilmiştir. Girişin karşısına bir çıkıntı yapılmıştır. Sultan I. Ahmet’in sandukasının hizasına rastlayan pencereler diğerlerinden daha büyük tutulmuş ve böylece farklı bir görünüm elde edilmiştir..

Sultan I.Ahmet Türbesi’nde çini, kalem işi ve ahşap işçiliğinin güzel örnekleri bir araya getirilmiştir. Alt sıra pencerelerin üzerlerine kadar zeminden çiniler ile kaplıdır. XVII. yüzyıl sıratlı tekniğindeki bu çinilerde bitkisel kompozisyonlara ağırlık verilmiştir. Kubbenin ortasına madalyon içerisine Fatır suresinin 41. ayeti; pandantiflerdeki madalyonlar içerisine de Esma-ül Hüsna yazılmıştır. Türbede Sultan I. Ahmet, oğulları Sultan II. Osman, Sultan IV. Murat, Mahpeyker Kösem Valide Sultan, Sultan I. Ahmet’in, Sultan II. Osman’ın, Sultan IV. Murat’ın ve Sultan İbrahim’in kızları ile oğulları gömülüdür.