MİNİATÜRK

İshak Paşa Sarayı

Dönemin sancak beyinin oğlu İshak Paşa tarafından 1784-1785 yılları arasında yaptırılmıştır. Doğubeyazıt yakınındadır. Yapı düzeni Osmanlı saraylarının şemasına uyarken taçkapıları Selçuklu mimarlığının izlerini taşımaktadır. Taçkapıların üzerindeki bezemelerde ise İran’dan Anadolu Selçuklularına, Gürcistan ve Kafkasya’ya kadar farklı kültürlerin işçiliği iç içe geçmiştir.

Sarayın yapı ve bezemeleri 1. Dünya Savaşı sırasındaki Rus işgalinde büyük zarar görmüştür.

Sarayın en önemli özelliği soğuk iklimin hüküm sürdüğü yörede kalorifer sisteminin ilk örneklerinden birinin kurulmuş olmasıdır.