MİNİATÜRK

İsmail Fakirullah ve İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi

İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası vefat edince onun için bir türbe yaptırmış ve ayak ucuna defnedilmeyi de vasiyet etmiştir. Türbe, bir büyük ve iki küçük kubbenin örttüğü iki küçük oda ve bir hol ile sekiz köşeli ve 10 metre yüksekliğinde bir kuleden oluşmaktadır.