MİNİATÜRK

İzmit Saat Kulesi

Sultan Abdülhamit’in tahta çıkışının 25. yılı nedeniyle, saat kulesi yapılması ile ilgili olarak valilere gönderilen irade sonucu, ülkenin pek çok yerinde saat kuleleri inşa edilmiştir. 1901 yılında İzmit Mutasarrıfı Musa Kazım Bey tarafından yaptırılan İzmit Saat Kulesi, Mimar Vedat Tek’in eseridir.

Sultan Abdülaziz’in Hünkâr Köşkü’nün hemen önünde yer alan neoklasik üsluptaki saat kulesi dört katlıdır. Alt katta sebiller, en üst katta ise saat bulunur. Orta katın her cephesinde 2. Abdülhamit’in tuğrasına yer verilmiştir. Yapının sivri külahı kurşun kaplıdır.

20. yüzyıl boyu İzmit’in tarihi kent dokusunun ayrılmaz bir parçası olan saat kulesi, kentin simge eseri haline gelmiştir