MİNİATÜRK

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı

11.yy dan 16.yy kadar tarihlenen 435 tanesinde sanatkâr imzası bulunan muhtelif tipolojilerde yaklaşık 8000 adet mezar taşı ve 178 adet kurgan tipi yeraltı mezar odasından oluşmaktadır. 210.000 m2 büyülüğünde olan mezarlık, İslam dünyasının en büyük abide mezarlığı olarak bilinmektedir. Selçuklu dönemi süsleme özelliklerinin görüldüğü bu mezar taşlarının üzerinde bitkisel ve geometrik süslemelerin yanı sıra yazı sanatının göz alıcı örnekleri de görülmektedir. Ahlat mezar taşları hem ölçü, hem de muhteva bakımından anıt niteliğindedir. 

Emir Bayındır Kümbeti

Akkoyunlular dönemi eseridir. Kümbet Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın torunu Rüstem Beyin oğlu Emir Bayındır (ölümü 1481) adına eşi Şah Selime Hatun tarafından yaptırılmıştır. Halk arasında "Parmaklı Kümbet" de denilir.  "Babacan" adlı Ahlatlı bir ustaya yaptırılmıştır. Kümbet, tonozlu ve sütunlu yapısı ile Anadolu’daki diğer kümbetlerden ayrılmaktadır.