MİNİATÜRK

Efes Celsus Kütüphanesi

İzmir, Selçuk'tadır. Roma döneminde 115-117 yılları arasında yapılan kitaplık, iki katlı cephesinin görkemli mimarisiyle ünlüdür.

Yapının kalıntıları üzerinde yapılan çalışmalar, ön cephenin iki katlı görünümüne karşın, yapının üç katlı olduğunu göstermektedir. Rulolar halindeki el yazmaları, galerilerden oluşan üst katlardaki dolap nişlerinde saklanmıştır.

3. yüzyılda bölgeyi sarsan depremler sırasında okuma salonu yanarak tahrip olan kitaplığın ön yüzü daha sonra, eski basamakların üstüne su havuzu yapılmasıyla bir çeşmenin görkemli arka duvarı haline getirilmiştir.

Kitaplığın ön yüzünün de Ortaçağ'da yine yer sarsıntısı sonucu yıkıldığı sanılmaktadır.