MİNİATÜRK

Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi

Bektaşi tarikatının esin kaynağı ve yeniçerilerin piri sayılan büyük Türk mutasavvıfı Hacı Bektaş-ı Veli’nin Nevşehir ilimizdeki türbesidir. 14. yüzyılda inşa edilmiştir. Antalya’daki Abdal Musa Dergahı ve İstanbul’daki Merdivenköy Şahkulu Dergahı gibi Bektaşi tekkelerinin pirevi olarak bilinir.

Türbede Hacı Bektaş-ı Veli ile birlikte kendisine hizmet eden 41 kişinin daha mezarı bulunmaktadır.

19. yüzyılda geçirdiği onarım sonucu bugünkü durumunu alan Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi önemli bir ziyaret yeridir.