MİNİATÜRK

Halilürrahman Camii ve Balıklı Göl

Üç büyük dinin de kutsal mekânı olan Şanlıurfa’dadır. Zeliha Gölü adıyla anılan ve balıkları da kutsal sayılan Ayn-ı Zeliha Gölü’nün yanındaki Halilürrahman Camii, 1211 yılında kesme taştan inşa edilmiştir. Selahaddin Eyyubi’nin yeğeni Melik Eşref Muzaffereddin Musa tarafından yaptırılmıştır.