MİNİATÜRK

Halil-ür Rahman Camii ve Balıklı Göl

Üç büyük dinin de kutsal mekanı olan Şanlı Urfa’dadır. Zeliha Gölü adıyla anılan ve balıkları da kutsal sayılan Ayn-ı Zilha Gölü’nün yanındaki Halil-ür Rahman Camii, 1211-12 yıllarında kesme taştan inşa edilmiştir.

Selahattin Eyyubi’nin yeğeni Melik Eşref Muzafferiddin Musa tarafından yaptırılan Halil-ür Rahman Camii bugün de Urfa’nın en çok ziyaret edilen mekânlarındandır.