MİNİATÜRK

Kırşehir Âşık Paşa Türbesi

1322 yılında inşa edilen türbe, Kırşehir’dedir. Eretna Beyliği dönemine aittir. Kesme taştan yapılmıştır; Orta Asya etkileri taşır. Türk dili üzerine araştırmalarıyla bilinen mutasavvıf ve halk şairi Âşık Paşa adına yapılmıştır. İstiridye kabuğu şeklindeki taç kapı, güzelliyle dikkat çeker.