MİNİATÜRK

Kırşehir Aşık Paşa Türbesi

1322 yılında inşa edilen türbe, Kırşehir'dedir. Eretna Beyliği dönemine aittir. Kesme taştan yapılmıştır; Orta Asya etkileri taşır.

Türk dili üzerine araştırmalarıyla bilinen mutasavvıf ve halk şairi Aşık Paşa adına yapılmıştır. İstiridye kabuğu şeklindeki taç kapısının güzelliyle dikkat çeker.