MİNİATÜRK

Karaman Hatuniye Medresesi

1382 yılında inşa edilen eser Karaman'dadır. Osmanlılardan sonra en kudretli ve devamlı Türk beyliği olan Karamanoğulları'ndan günümüze kalan pek çok eserden biridir. Mimarı Numan bin Hoca Ahmet'tir. Nefise Sultan Medresesi adıyla da bilinir. Kesme taştan dikdörtgen planlı yapı, beyaz mermer portalıyla ünlüdür.

Günümüzde ağır bir onarıma ihtiyaç duyan eser, Miniaturk'te restorasyon sonrası alacağı görünümle sergilenmektedir.