MİNİATÜRK

Konya İnce Minareli Medrese

1260-1264 yılları arasında Selçuklu Başveziri Sahip Ata tarafından Konya'da yaptırılmıştır. Taçkapısında mimarının Abdullah Oğlu Keluk olduğu yazılıdır. Hadis dersleri verilmek üzere yaptırıldığından, döneminde Darülhadis adıyla anılmıştır. Çinilerle süslü minaresi ve işlemeli taş kapısıyla ünlüdür.

1956 yılında kısmen restore edilen İnce Minareli Medrese, Selçuklu Dönemi Taş ve Ahşap Eserler Müzesi olarak kullanılmaktadır. 1901 yılında düşen bir yıldırımla ilk şerefeye kadar yıkılan minaresi, Miniaturk'te restorasyon sonra alacağı görünümle sergilenmektedir.