MİNİATÜRK

Konya Alaeddin Camii

Erken dönem Selçuklu eserlerinden olan Alaaddin Camii, Konya’dadır. Yapımına 1155 yılında başlanmış, Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat zamanında 1200 yılında tamamlandığından Alaaddin Camii adını almıştır. Mimar Mehmet Bin Havland'ın eseridir. Sultan 2. Kılıçarslan döneminde eklemeler yapılarak genişletilmiştir. İçinde Selçuklu Sultanı Kılıçaslan'a övgülerle dolu kitabeler bulunmaktadır.

Eski Arap stilindeki çok sütunlu camilerin Anadolu'daki en eski örneğidir. Yüzyıllar boyu birçok kez onarım görmüştür.