MİNİATÜRK

Malabadi Köprüsü

Diyarbakır Silvan yakınlarında, Batman Çayı üzerindedir. Dünyadaki taş kemerli köprüler arasında en geniş kemere sahip köprüdür. Artukoğulları döneminde, 1147 yılında Timurtaş bin İlgazi bin Artuk tarafından yaptırılmıştır. Kemerin her iki yanında kervan ve yolcular için iki barınak oda da bulunmaktadır.