MİNİATÜRK

Manisa Muradiye Camii

Osmanlı Sultanı III. Murad tarafından 1583-1586 yılları arasında şehzadeler şehri Manisa’da yaptırılmıştır. Kesme taştan inşa edilen caminin giriş kapısı ağaç oymacılığının şaheserleri arasında sayılmaktadır.