MİNİATÜRK

Meryem Ana Kilisesi

İzmir'deki eserin geçmişi Roma Dönemi'ne kadar uzanmaktadır. Antik çağda meyve sebze hali olarak inşa edilen yapı, Hıristiyanlığın yaygınlaşmasından sonra kiliseye dönüştürülmüştür.

5. yüzyılda konsilin toplantı yerlerinden biri olarak da kullanılan Meryem Ana Kilisesi'nin bugün yalnızca Apsis bölümü ayakta kalmıştır. Miniaturk'te kaynaklara dayanılarak eserin bütününün maketi yapılmıştır.