MİNİATÜRK

Mevlana Türbesi

1274 yılında inşa edilen eser Konya'dadır. Firuze çinilerle süslü kubbesi Selçuklu Dönemi'nin en güzel eserlerindendir. 16 dilimli yeşil kubbe, Türk çadırını andıracak bir mimari üslupta tasarlanmıştır. Dünyaca tanınan bu kubbe, Selçuklu Veziri Muhittin Pervane'nin eşi Gürcü Hatun tarafından Mimar Bedreddin Tebrizi'ye yaptırılmıştır. Semahane ile büyük kubbeli mescit Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır.

Mevlana'nın tüm dünyaya seslenen 'Ne Olursan Ol, Gel' çağrısındaki sevgi ve hoşgörü nedeniyle, Anadolu ve çevresindeki çok kültürlülüğün eseri olan Miniaturk'te ziyaretçileri karşılayan ilk eserdir.

Atatürk'ün emriyle 1927 yılında "Konya Asarı Atika Müzesi" olarak törenle ziyarete açılmıştır.