MİNİATÜRK

Niğde Alaeddin Camii

Niğde’deki eser, 1223 yılında Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılmıştır. Niğde’nin en eski eseri olan caminin mimarı Mahmud Oğlu Sıddık’tır. Geometrik motiflerle süslenen doğu kapısında mimarına ve Alaeddin Keykubad’a övgüler yer almaktadır.