MİNİATÜRK

Niğde Alaaddin Camii

Niğde'deki eser, 1223 yılında Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. Niğde'nin en eski eseri olan caminin mimarı Mahmut Oğlu Sıddık'tır. Geometrik motiflerle süslenen doğu kapısında mimarına ve Alaaddin Keykubat'a övgüler yer almaktadır. 1970 yılında onarılan eser Ulu Cami adıyla da anılmaktadır