MİNİATÜRK

Peri Bacaları

Eşine ender rastlanan Nevşehir'deki doğal oluşum, dünyada Kapadokya, Türkiye'de ise görüntüsünden ötürü Peribacaları adıyla anılır. Kapadokya ‘Güzel Atlar Ülkesi’ anlamına gelir. Kayalık vadide erozyon sonucu meydana gelen volkanik tüflerden oluşmuştur.

İçleri Bizans döneminde Roma işkencelerinden kaçan Hıristiyan papazları tarafından oyularak birkaç katlı kilise ve manastır haline getirilmiştir. Bu eserlerden 360 kadarı günümüze ulaşabilmiştir. Haç şeklindeki kiliselerin duvarlarında 8’le 14. yüzyıllar arasında yapılmış muhteşem freskler bulunmaktadır.