MİNİATÜRK

Peri Bacaları

Eşine ender rastlanan Nevşehir’deki doğal oluşum, dünyada Kapadokya, Türkiye’de ise görüntüsünden ötürü Peri Bacaları adıyla anılır. Kayalık vadide erozyon sonucu meydana gelen volkanik tüflerden oluşmuştur. İçleri, Bizans döneminde Roma işkencelerinden kaçan Hristiyan papazları tarafından oyularak birkaç katlı kilise ve manastır haline getirilmiştir.