MİNİATÜRK

Safranbolu Evleri

Safranbolu evleri geleneksel Türk Evi’nin günümüze ulaşan nadir örneklerindendir. 18. yüzyıl sonlarından kalma konaklar, evler ve çeşmelerin oluşturduğu doku, bir açık hava müzesi görünümündedir.

Evlerde, zemin katta taş, üst katlarda ise iyi nitelikte ahşap kullanımı yaygındır. Taş zemin katlar, destek duvarı görevini de yaparak üst katları taşımakta, adeta sokak dokusu devam eder gibi görünmektedir.

Sokak döşemelerinde kaplama taş kullanılmıştır. Evler sokağa bitişik ve sokaklar genellikle dar, kıvrımlı, yokuş ve çıkmaz sokak şeklindedir. Sokakları, evlerin çıkma ve payandaları hareketlendirir.