MİNİATÜRK

Safranbolu Evleri

18. yüzyıl sonlarından kalma Safranbolu evleri ve çeşmelerinin oluşturduğu doku, bir açık hava müzesi görünümündedir. Evlerde, zemin katta taş, üst katlarda ise iyi nitelikte ahşap kullanımı yaygındır. Taş zemin katlar, destek duvarı görevini de yaparak üst katları taşımakta, adeta sokak dokusu devam eder gibi görünmektedir. Evler sokağa bitişik ve sokaklar genellikle dar, kıvrımlı, yokuş ve çıkmaz sokak şeklindedir.