MİNİATÜRK

Sivas Divriği Ulu Cami

1229 yılında inşa edilen eser, Sivas ilimizdedir. Mengüçoğlu Sultanı Ahmed Şah tarafından yaptırılan eserin mimarı Ahlatlı Hürremşah’tır. Özellikle oymalı geometrik ve çiçek motifli taç kapısıyla Anadolu’daki en önemli eserler arasında yer almaktadır.