MİNİATÜRK

Sivas Gök Medrese

Sivas'ın sembolü haline gelen Gök Medrese, Selçuklu Başveziri Sahip Ata tarafından 1271 yılında Mimar Kaluytan'a yaptırılmıştır. Asıl adı Sahibiye Medresesi olan yapıya, minarelerinde bulunan çiniler nedeniyle Gök Medrese denilmektedir. Çifte minareli taç kapısı ve kapının üzerindeki süslemeler, yapının en görkemli bölümüdür. Süslemelerde 12 tür hayvan başı, yıldız ve hayat ağacı motifleri kullanılmıştır.

Duvarları yontma kalker taşından yapılan medresenin minareleri 25 metre uzunluğundadır.   

1934-1967 yılları arasında müze olarak kullanılmıştır.