MİNİATÜRK

Veysel Karani Türbesi Ve Camisi

 Veysel Karani 555-560 Yılları arasında Yemenin Karen bölgesinde doğduğu rivayet edilir. Asıl ismi Üveys Bin Amr El Karani’dir. En önemli vasfı Peygamber Efendimize olan aşkı ve annesine olan sevgisidir. Peygamber Efendimize olan sevgisinden dolayı, onu görebilmek için annesinden izin alarak Medine’ye gitmiştir. Ancak Peygamber Efendimiz Tebük seferinde olduğundan dolayı onu görememiştir. Veysel Karani Peygamber Efendimizi görme şerefine erememişse bile onun övgüsüne nail olmuştur ve Peygamber Efendimiz Hırkasını Veysel Karaniye hediye etmiş ve vefatından beş yıl sonra ulaştırılmasını vasiyet etmiştir. Hz. Ali ve Hz. Ömer de bu vasiyeti yerine getirmişlerdir. Veysel Karani 657 yılında Sıffın Savaşı sırasında şehit olmuştur. 1901 Yılında kabrinin üzerine bir Türbe yapılmıştır. 1967 Yılında bu türbe yıkılarak yerine yörenin cas denilen harcı kullanılarak yeni bir türbe yapılmıştır. Türbenin yanına bir de Camii inşa edilmiştir. Siirt’in Baykan ilçesinde bulunan Türbe bölgenin en çok ziyaret edilen yerlerinden biridir.