MİNİATÜRK

Zeus Sunağı

M.Ö. 197-159 yılları arasında İzmir’in Bergama ilçesindeki antik Pergamon kentinde inşa edilmiştir. Pergamon kralının zaferlerini anlatan ve Zeus ile Athena’ya adanan anıtta mitolojik Yunan tanrılarının tümü yer alır.

Sütunları Ion düzenindeki eser Helenistik dönem heykel sanatının ve Bergama heykelcilik okulunun en görkemli kabartma örneklerini taşır.

1878 yılında Almanlar tarafından keşfedilerek Osmanlı hükümetinin izniyle Berlin’e götürülmüştür. Berlin’de sergilendiği müze Pergamon Müzesi adıyla anılmaktadır.