MİNİATÜRK

Budapeşte Gül Baba Türbesi

Gül Dede olarak da bilinen ve Budin Kalesi kuşatması sırasında ölen Bektaşi dervişi Cafer’in türbesidir. Budapeşte’de 16. yüzyılda inşa edilen türbe, Balkanlardaki önemli Türk eserlerindendir.