MİNİATÜRK

Kosova Sultan Murad Türbesi

Kosova’daki en eski Osmanlı mimari eseri olan türbe, 14. yüzyılda inşa edilmiştir. Kosova topraklarında Türklüğün ve İslam’ın da ilk simgesidir. Kosova Savaşı’nda öldürülen Sultan Murad Hüdavendigar, Bursa’ya götürülerek oradaki türbesine defnedilmişse de Yıldırım Bayezid yine de Kosova’da babası adına bir türbe yaptırmıştır.