MİNİATÜRK

Kosova Sultan Murat Türbesi

 

Kosova’daki en eski Osmanlı mimari eseri olan türbe XIV. Yüzyılda inşa edilmiştir. Kosova topraklarında Türklüğün ve İslam’ın da ilk simgesidir. Kosova savaşında öldürülen Sultan Murat Hüdavendigar Bursa’ya götürülerek oradaki türbesine defnedilmişse de Yıldırım yine de Kosova’da babası adına bir türbe yaptırmıştır.