MİNİATÜRK

Kubbet-üs Sahra

691 yıllında Halife Abdülmelik bin Mervan tarafından yaptırılan Kubbet-üs Sahra, İslam mimari tarihinin önde gelen eserlerindendir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde onarılan Kudüs ’deki eserin, alt kısmı mermer, üst kısmı ise yeşil, sarı ve mavi renkli çiniyle kaplatılmıştır.