MİNİATÜRK

Kubbetü’s-Sahra

691 yılında Halife Abdülmelik bin Mervan tarafından yaptırılan Kubbetü’s-Sahra, İslam mimari tarihinin önde gelen eserlerindendir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde onarılan Kudüs’teki eserin alt kısmı mermer, üst kısmı ise yeşil, sarı ve mavi renkli çiniyle kaplatılmıştır.