MİNİATÜRK

Mehmet Ali Paşa Camii

 

Yapımına 1830 yılında Mehmet Ali Paşa döneminde başlanılan cami, 1848 yılında Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa döneminde tamamlanarak hizmete açılmıştır. Mimarı Boşnak Yusuf’tur. Mehmet Ali Paşa’nın Kahire’de yaptırdığı tüm eserler gibi İstanbul’da 18. yüzyılda uygulanan barok ve rokoko üsluplarını yansıtmaktadır.