MİNİATÜRK

Mehmed Ali Paşa Camii

Yapımına 1830 yılında Mehmed Ali Paşa döneminde başlanılan cami, 1848 yılında Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa döneminde tamamlanarak hizmete açılmıştır. Mimarı Boşnak Yusuf’tur. Mehmed Ali Paşa’nın Kahire’de yaptırdığı tüm eserler gibi İstanbul’dakiler de 18. yüzyılda uygulanan Barok ve Rokoko üsluplarını yansıtmaktadır.