MİNİATÜRK

Mescid-i Aksa

İslam’ın ilk kıblesi olan Kudüs‘teki Mescid-i Aksa, 6. yüzyılda inşa edilmiştir. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim’in şehri fethetmesinin ardından, Osmanlılar tarafından yapılan bakım ve onarım sonucu bugünkü halini almış, 20. yüzyıl başında da Mimar Kemaleddin Bey tarafından onarılmıştır.