MİNİATÜRK

Mescid-i Aksa

 

İslam’ın ilk kıblesi olan Kudüs ‘deki Mescid-i Aksa,

6. yüzyılda inşa edilmiştir. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim’in şehri fethetmesinin ardından, Osmanlılar tarafından yapılan bakım ve onarım sonucu bugünkü halini almış, 20. yüzyıl başında da Mimar Kemaleddin Bey tarafından onarılmıştır.