MİNİATÜRK

Yurtdışı Eserleri

Romanya Gazi Ali Paşa Türbesi

  17. yüzyılda yapılan ve bugün Romanya sınırları içinde kalan Gazi Ali Paşa Türbesi, bölgedeki önemli Türk eserlerindendir. Türbenin altıgen planlı kubbesi yalnızca Romanya’da görülen bir tarzda asfaltla kaplanmış ve üzerine çakıl taşları serpiştirilmiştir.

   

   

  Kosova Sultan Murad Türbesi

   Kosova’daki en eski Osmanlı mimari eseri olan türbe, 14. yüzyılda inşa edilmiştir. Kosova topraklarında Türklüğün ve İslam’ın da ilk simgesidir. Kosova Savaşı’nda öldürülen Sultan Murad Hüdavendigar Bursa’ya götürülerek oradaki türbesine defnedilmişse de Yıldırım Bayezid yine de Kosova’da babası adına bir türbe yaptırmıştır.

    

   Budapeşte Gül Baba Türbesi

    Gül Dede olarak da bilinen ve Budin Kalesi kuşatması sırasında ölen Bektaşi dervişi Cafer’in türbesidir. Budapeşte’de 16. yüzyılda inşa edilen türbe, Balkanlardaki önemli Türk eserlerindendir.

     

     

     

     

    Mescid-i Aksa

     İslam’ın ilk kıblesi olan Kudüs‘teki Mescid-i Aksa, 6. yüzyılda inşa edilmiştir. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim’in şehri fethetmesinin ardından, Osmanlılar tarafından yapılan bakım ve onarım sonucu bugünkü halini almış, 20. yüzyıl başında da Mimar Kemaleddin Bey tarafından onarılmıştır.

      

      

      

     Kudüs Sultan Süleyman Surları Şam Kapısı

      Kudüs’ü çevreleyen 4 kilometre uzunluğundaki surlarda bulunan 7 kapıdan biri olan Şam Kapısı ve Süleyman Surları, 1542 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırıldığından dolayı bugün de onun adıyla anılmaktadır.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Hamidiye Saat Kulesi

       Sultan II. Abdülhamid Han tarafından 1901 yılında tahta çıkışının 25. yılını kutlamak amacıyla yaptırılan Hamidiye Saat Kulesi, hem Trablus şehrinin sembolü hem de Lübnan’daki en önemli Osmanlı eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Eser; Trablus şehrinin tam ortasında yer almakta olup Lübnan’da hala ayakta kalmayı başarmış önemli eserlerden biri olma özelliğini taşıyor. Yüksekliği 26 metre ve 6 kattan oluşan Hamidiye Saat Kulesi’nin duvarları kumlu taştan; köşe, pencere ve kapılarının üst kısımları ise beyaz taştan yapılmıştır. Binanın üst katlarına, bina içindeki demir ve ahşap merdivenlerden çıkılmaktadır. Kulenin piramit şeklinde tasarlanmış son katındaki dört pencerenin her birine, saatten çıkan sesleri Trablus’un en uzak mahallelerine dahi duyurmak için hoparlörler yerleştirilmiştir.

        

        

       Şam İstasyonu

        Tarihi Hicaz Demiryolu’nun Şam’daki durağı, 1911 yılında inşa edilen Şam İstasyonu bugün hâlâ tüm ihtişamıyla ayaktadır.

         

         

         

         

         

        Mehmed Ali Paşa Camii

         Yapımına 1830 yılında Mehmet Ali Paşa döneminde başlanılan cami, 1848 yılında Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa döneminde tamamlanarak hizmete açılmıştır. Mimarı Boşnak Yusuf’tur. Mehmed Ali Paşa’nın Kahire’de yaptırdığı tüm eserler gibi İstanbul’dakiler de 18. yüzyılda uygulanan Barok ve Rokoko üsluplarını yansıtmaktadır.

          

          

         Ecyad Kalesi

          Mekke’deki Ecyad Kalesi, 16. yüzyıl sonunda Kâbe’nin savunmasına yardımcı olmak üzere yapılmış ve I. Dünya Savaşı’na dek Türk garnizonu olarak kullanılmıştır. Kalenin 3 Ocak 2002 tarihinde Kral Fahd’ın imzaladığı bir emirname ile yıkılmasının ardından, Mekke’deki yüzlerce yıllık Türk hâkimiyetinden geriye Sultan II. Selim’in emriyle ve Mimar Sinan’ın çizdiği planlara göre Kâbe’nin çevresinde inşa edilen revaklar dışında eser kalmamıştır.

           

           

          Mostar Köprüsü

           Köprü, 1566-67 yıllarında inşa edilmiştir. Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar Hayreddin’in eseridir. Mostar’ın simgesi haline gelen ve dünyanın en büyük tek gözlü taş köprülerinden biri olan köprü, 1993 yılında savaş sırasında yıkılmıştır. 2003 yılında, yeniden inşa edilerek hizmete açılmıştır.

            

            

            

            

           Kubbetü’s-Sahra

            691 yılında Halife Abdülmelik bin Mervan tarafından yaptırılan Kubbetü’s-Sahra, İslam mimari tarihinin önde gelen eserlerindendir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde onarılan Kudüs’teki eserin alt kısmı mermer, üst kısmı ise yeşil, sarı ve mavi renkli çiniyle kaplatılmıştır.

             

            Atatürk’ün Evi

             Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ve ailesinin uzun yıllar yaşadığı Selanik’teki ev 1870 yılında inşa edilmiştir. T.C. Selanik Başkonsolosluğu bahçesindedir.