MİNİATÜRK

Anadolu Eserleri

Ertuğrul Gazi Türbesi

  Osmanlı İmparatorluğu’nu kuran Osman Gazi’nin babası ve Selçuklu Uçbeyi Ertuğrul Gazi’nin türbesidir. 14. yüzyılda yapılan ve yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen türbe, Bilecik ilimiz sınırları içinde, Söğüt’tedir. Söğüt, Ertuğrul Gazi’ye, yaptığı hizmetler karşılığında Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad tarafından verilmiştir.

   

  Artemis Tapınağı

   İzmir Selçuk’taki Efes Antik Kenti’ndedir. MÖ 334-320 yılları arasına tarihlenir. Helenistik dönem tapınaklarının en büyüğüdür. British Museum adına 19. yüzyıl sonunda yapılan kazılarda bulunan tapınak kalıntıları, İngiltere’ye götürülmüştür. Eser, dünyanın Antik Çağ’daki yedi harikasından biridir.

    

   Çanakkale Şehitleri Anıtı

    Çanakkale’de şehit olan 250 bin askerin anısına yaptırılmıştır. Temeli 19 Nisan 1954 tarihinde atılan anıtın yapımı 6,5 yılda tamamlanmıştır. Mimar Doğan Erginbaş, İsmail Utkular ve Mühendis Ertuğrul Barla tarafından yapılmıştır. 21 Ağustos 1960 tarihinde açılan anıtın altında müze, yanında Mehmetçik Anıtı ve Türk Şehitliği bulunmaktadır.

     

    Halikarnas Mozolesi

     MÖ 4. yüzyıla ait eser, dünyanın Antik Çağ’daki yedi harikasından biridir. Pers Valisi Mausolus’un anısına eşi tarafından yaptırılmıştır. Mozolenin parçaları bugün Londra’da British Museum’da sergilenmektedir.

      

      

      

     İzmir Saat Kulesi

      1901 yılında Sadrazam Küçük Said Paşa tarafından yaptırılmıştır. II. Abdülhamid’e tahta çıkışının 25. yıldönümü hediyesidir. Kulenin saati de Alman İmparatoru Wilhelm’in hediyesidir. Kule o dönemde Hamidiye Kulesi adıyla anılmıştır. İzmir’in işgali sırasında gazeteci Hasan Tahsin’in işgalcilere ilk kurşunu bu kulenin önünden attığı bilinmektedir.

      Malabadi Köprüsü

       Diyarbakır Silvan yakınlarında, Batman Çayı üzerindedir. Dünyadaki taş kemerli köprüler arasında en geniş kemere sahip köprüdür. Artukoğulları döneminde, 1147 yılında Timurtaş bin İlgazi bin Artuk tarafından yaptırılmıştır. Kemerin her iki yanında kervan ve yolcular için iki barınak oda da bulunmaktadır.

       Nemrud Dağı Kalıntıları

        Adıyaman Kahta’daki Nemrud Dağı’nda, 2206 metre yükseklikteki Komagene Krallığı’na ait kalıntılardır. Dünyanın 8. harikası olarak anılan kalıntılar, MÖ 80 – MS 72 yılları arasına aittir. Nemrud Dağı’ndaki açık hava tapınağının doğu setinde 8 adet yontma taşlı, tahtların üzerine oturmuş, 8-10 metre yüksekliğinde büyük tanrı heykelleri ile kopmuş baş heykelleri bulunmaktadır.

         

        Safranbolu Evleri

         18. yüzyıl sonlarından kalma Safranbolu evleri ve çeşmelerinin oluşturduğu doku, bir açık hava müzesi görünümündedir. Evlerde, zemin katta taş, üst katlarda ise iyi nitelikte ahşap kullanımı yaygındır. Taş zemin katlar, destek duvarı görevini de yaparak üst katları taşımakta, adeta sokak dokusu devam eder gibi görünmektedir. Evler sokağa bitişik ve sokaklar genellikle dar, kıvrımlı, yokuş ve çıkmaz sokak şeklindedir.