MİNİATÜRK

Anadolu Eserleri

Giresun Su Değirmeni, Dibek Taşı ve Serender

  SERENDERLER

  Karadeniz Bölgesi’ne has mimari yapısıyla ve donanımıyla günlük yaşamın bir parçasını oluşturan “Serender”, Giresun kırsalında dikkat çeken yapılardandır. Serender, tarıma dayalı yaşam süren ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köy hayatının erzak ambarı görevini de üstlenmektedir.

  SU DEĞİRMENLERİ

  Tarım toplumunun en büyük gereksinimi olan buğday veya mısırın un olarak elde edilmesi, günlük yaşama aktarılmasını sağlayan “Su Değirmenleri” aynı zamanda bulunduğu çevre halkının sosyalleşmesine katkı sunan, ortak köy malı olma özelliği taşır.

  DİBEK TAŞI

  Diğer adıyla “El Değirmeni” ihtiyaç duyulan mısır veya buğdaydan elde edilen yarma diye tabir edilen ürünün elde edilmesi için kullanılır. İnsan gücü ile çalışan, yüzeyleri keski ile çitilenmiş, alttaki taşın sabit, üst taşın ise el yardımı ile döndürüldüğü ufak el değirmenleridir. GIRESUN ILININ SOSYOKÜLTÜREL TANITIMINA YÖNELIK, MINIATÜRK SERGI ALANINDA YAPILAN BU ÇALIŞMA GIRESUN VAKFI DESTEKLERIYLE HAZIRLANMIŞTIR. 25 EKIM 2021

   

  Rize Su Değirmeni, Dibek Taşı ve Serender

   SERENDER (NAYLA)

   Karadeniz yöresel mimarisinin tipik bir mimari elemanı olan nayla (serender), yiyieceklerin (özellikle mısır, bakliyat, patates, yağ, peynir, kış armudu, laz elması, ince hurma, muşmula vb.) zararlılardan korunması, kurutulması ve depolanması için kullanılmışlardır. Direkler üzerinde kurulu, ahşap ve çatılı bir yapıdır.

   UN DEĞİRMENİ

   Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip olan un değirmenleri Karadeniz’de özellikle mısırı öğütmek için kullanılmıştır. Genellikle sui le çalıştıkları için dere ve ırmak kenarlarına kurulmuşlardır. Genellikle köyün ortak malı olarak işletilir.

   DİBEK TAŞI

   Dibek taşı, mısır ve buğdayın ağaç tokmaklarla dövülerek kepeğinin ayrıldığı içi oyulmuş, sert ve büyük taştır. Genellikle ortak kullanılan değirmenlerin önlerinde bulunurlar. RIZE BELEDIYESI’NE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ADINA YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMA VE ESER SPONSORLUĞUNDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERIZ. RIZE BELEDIYESI’NIN KATKILARIYLA

    

    

   Rize Kıbledağı Dua Tepesi Yusuf Hoca Camii

    Rize’nin Güneysu ilçesinde, kıble yönünde olması ve ilçenin her yerinden görülebilmesi nedeniyle Kıbledağı ismiyle anılan 1130 rakımlı dağın zirvesine inşa edilen camii ilk defa 1800’lü yıllarda ahşap olarak yapılmıştır. Bu camii 1960 yılında yangında tahrip olmuş, ancak zamanın büyük alimlerinden olan Hafız Yusuf Yılmaz Hocaefendi tarafından yeniden inşa edilmiştir. Zaman içinde tekrar eskiyen ve tahrip olan camii 2015 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, yolları ve çevresiyle birlikte, Osmanlı mimarisiyle yeniden inşa edilerek, bir inanç merkezi haline getirilmiştir.

     

    Şebinkarahisar İstiklal Çeşmesi

     Giresun Şebinkarahisar’da, Belediye Başkanı Hüsnü Bey tarafından 1927 yılında Millî Mücadele anısına ve Cumhuriyet’in kuruluşuna izafeten yaptırılmıştır. İlk olarak eski belediye binasının önünde inşa ettirilen İstiklâl Çeşmesi, 1985 yılında şehir meydanına taşınmıştır. Çeşmenin çatısı, bu taşınmadan sonra eklenmiştir. Şebinkarahisarlilar Sanayici Ve İş İnsanlari Derneği Tarafindan Yaptirilmiştir. 2022

      

      

      

      

      

     HAMİDİYE DUVAR ÇEŞMESİ

       

       

       

       

       

      Kocatepe Atatürk Anıtı

       Senan Eynullayev. (ressam- heykeltaş)’a Atatürk Anıtı yaptırılmıştır

        

        

        

       Ahi Evran Camii ve Türbesi

        Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran-ı Veli adına yaptırılan cami ve türbe, Kırşehir il merkezinde bulunmaktadır. 1482 yılında inşa edilen zaviye; planlı mescit, türbe ve tekke olarak kullanılmıştır. Tarihî yapı, 2014 yılında UNESCO Geçici Kültürel Miras Listesi'ne alınmıştır.

        Ahi Evran-ı Veli kimdir ?

        Esas adı Mahmud Bin Ahmet Ebu'l Hakayık Nâsırud-Din olup 1171 yılında Horasan'ın Hoy kasabasında doğmuş, 1264 yılında Kırşehir’de vefat etmiştir. Ahi Evran-ı Veli'nin eşi Fatma Bacı, dünyanın ilk kadın teşkilatı Baciyan-ı Rum Teşkilatı'nın kurucusudur.

        Ahilik, Anadolu’da yaşamış Türk halkının sanat ve meslek alanındaki usta çırak ilişkisini ahlaki yönden de yetiştirilmesini sağlamak amacıyla kurulan ilk esnaf teşkilatıdır.