MİNİATÜRK

Anadolu Eserleri

Meryem Ana Kilisesi

  İzmir’deki eserin geçmişi Roma dönemine kadar uzanmaktadır. Antik Çağ’da meyve sebze hali olarak inşa edilen yapı, Hristiyanlığın yaygınlaşmasından sonra kiliseye dönüştürülmüştür. 5. yüzyılda konsilin toplantı yerlerinden biri olarak da kullanılan Meryem Ana Kilisesi’nin bugün yalnızca apsis bölümü ayakta kalmıştır.

  Manisa Muradiye Camii

   Osmanlı Sultanı III. Murad tarafından 1583-1586 yılları arasında şehzadeler şehri Manisa’da yaptırılmıştır. Kesme taştan inşa edilen caminin giriş kapısı ağaç oymacılığının şaheserleri arasında sayılmaktadır.

    

    

   Konya Alaeddin Camii

    Erken dönem Selçuklu eserlerinden olan Alaeddin Camii, Konya ilimizdedir. Yapımına 1155 yılında başlanmış, 1200 yılında Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad zamanında tamamlandığından Alaeddin Camii adını almıştır. Şamlı Mimar Muhammed bin Havlam’ın eseridir. Eski Arap stilindeki çok sütunlu camilerin Anadolu’daki en eski örneğidir.

     

    Konya İnce Minareli Medrese

     1260-1264 yılları arasında Selçuklu Başveziri Sahip Ata tarafından Konya’da yaptırılmıştır. Taç kapısında mimarının Abdullah Oğlu Keluk olduğu yazılıdır. Çinilerle süslü minaresi ve işlemeli taş kapısıyla ünlüdür. 1901 yılında düşen bir yıldırımla ilk şerefeye kadar yıkılan minaresi, restorasyondan sonra alacağı görünümle Miniatürk’te sergilenmektedir.

      

     Erzurum Çifte Minareli Medrese

      Erzurum’daki eserin, 1270-1291 yılları arasında Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad’ın kızı Hüdavend Hande Hatun tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Yapı, IV. Murad tarafından onarılarak top dökümhanesine çevrilmiştir. 1846 yılına dek dökümhane olarak kullanılan yapı, daha sonra yeniden medreseye çevrilmiş ve Cumhuriyet’e kadar medrese olarak kullanılmıştır. Çifte Minareli Medrese, 1942’de müze olarak hizmete açılmıştır.

      Mevlana Türbesi

       1274 yılında inşası tamamlanan eser Konya’dadır. Firuze çinilerle süslü kubbesi Selçuklu Dönemi’nin en güzel eserlerindendir. Dünyaca tanınan bu kubbe, Mimar Bedreddin Tebrizi tarafından yapılmıştır. Semahane ile büyük kubbeli mescit ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Türbe, 1927 yılında “Konya Asar-ı Atika Müzesi” adıyla ziyarete açılmıştır.

        

       TBMM Parlamento Binası

        Mimarı Avusturyalı Prof. Clemens Holzmeister’dir. Temeli 26 Ekim 1939’da atılan bina 6 Ocak 1961’de hizmete açılmıştır. TBMM binasının mimari özellikleri ve genel yapısı, Türkiye Cumhuriyeti’nin gücünü ve ölümsüzlüğünü simgeleyecek biçimde ağır başlı, sağlam ve dayanıklı nitelikte tasarlanmıştır.

         

         

        İshak Paşa Sarayı

         Dönemin sancakbeyi Hasan Paşa’nın oğlu İshak Paşa tarafından 1784 yılında yaptırılmıştır. Doğubeyazıt yakınında bulunan saray, 7600 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Yapı düzeni Osmanlı saraylarının şemasına uyarken, taç kapıları Selçuklu mimarlığının izlerini taşımaktadır. Taç kapıların üzerindeki bezemelerde ise İran’dan Anadolu Selçuklularına, Gürcistan ve Kafkasya’ya kadar farklı kültürlerin işçiliği iç içe geçmiştir.

         T.C. Ziraat Bankası

          1926-1929 yılları arasında İtalyan Mimar Giulio Mongeri tarafından yapılan Ziraat Bankası binası, Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi’nin önemli eserlerindendir. Türkiye’nin en köklü bankalarından olan Ziraat Bankası, genel müdürlük binası olarak kullanıldıktan sonra 20 Kasım 1981’de müzeye dönüştürülmüştür.

          Hacı Bayram Camii

           Büyük mutasavvıf ve şair Hacı Bayram Veli adına yaptırılmıştır. Ankara’da bulunan cami 1427, türbe ise 1429 yılında inşa edilmiştir. İlk onarımı 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. 1947 tarihinde bir onarım daha gören türbede 8 sanduka bulunmaktadır.

            

           Augustus Tapınağı

            Roma İmparatorluğu’ndan Augustos tarafından Kybele ve Men kutsal alanının üzerine, muhtemelen MÖ 25-20. yüzyıllarda yapılmıştır. Hacı Bayram Camii’nin hemen yanındaki Augustus Tapınağı dünyada Ankara Anıtı olarak da bilinir. 36 x 54.82 metre boyutlarındaki mermer tapınak, 2 metre yüksekliğindeki çok basamaklı bir podyum üzerinde durmaktadır. Tapınak, bir dönem Bizanslılar tarafından kilise olarak kullanılmıştır.

             

            Antalya Yivli Minareli Cami

             Antalya Kaleiçi’nde bulunan Yivli Minare, Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat tarafından 1230 yılında yaptırılmıştır. Silindir şeklindeki 8 yarım yivle süslü gövdesi, kare bir taban üzerinde yükselmektedir. Caminin doğu kapısı üzerinde yer alan yazıtta, Bizans Kilisesi’nin yerine yaptırıldığı yazılıdır. Ulu Cami’yle birlikte medrese, Mevlevihane ve iki türbe, bu külliyeyi oluşturmaktadır.